Då vi skickar ut hyresavier (fyra gånger per år) bifogar vi även ett ”Informationsbrev från Din Hyresvärd”. I detta kan exempelvis läsas om planerade och pågående arbeten på fastigheten där Du bor, förändringar i vår organisation samt övrig information som kan vara bra att veta för Dig som bor hos Lindström Fastigheter AB.

Informationsbrev

Informationsbrev nr 1 år 2022.Pdf

Informationsbrev nr 4 år 2021. Pdf

Informationsbrev nr 3 år 2021. Pdf

Informationsbrev nr 2 år 2021. Pdf

Informationsbrev nr 1 år 2021.Pdf