Uppsägning av lägenheten

Uppsägning skall ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om Du t ex vill flytta den 1 september, måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 31 maj.

Ring till vårt kontor och boka en tid för att säga upp lägenheten. Ta med original kontraktet till mötet. Det går också bra att skriva en egen uppsägning. Ange alltid telefonnummer och ny adress så att vi lätt kan nå Dig. Du skickar Din uppsägning till till vårt kontor. Du får sedan ett brev från oss med en bekräftelse på att lägenheten är uppsagd tillsammans med mer information.

Eventuell garage- eller parkeringsplats tecknad via Lindström fastigheter sägs upp automatiskt med lägenheten.

Visning

När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att låta Din lägenhet visas för nya intresserade hyresgäster. Vi kommer att kontakta Dig när det blir tid för visningar. Du blir kontaktad senast dagen innan visning om inget annat är överenskommet.

Önskemål om tidigare datum

Naturligtvis kan Du själv önska att bli av med lägenheten till ett tidigare datum. Berätta om Ditt önskemål för uthyraren på Lindström Fastigheter. Det är dock alltid den kund som skriver på kontrakt på Din lägenhet som avgör om ett snabbare övertagande kan accepteras. Uppsägningstiden har alltså ingen inverkan på urvalet av kund för en lägenhet.

Besiktning

Vid avflyttning besiktigas lägenheten med tillhörande lägenhetsförråd. Kontakta oss ett par veckor innan det månadsskifte som Du skall flytta och berätta vid vilken dag lägenheten är i det skick som du vill överlämna den och redo för en utflyttningsbesiktning. För Din del är det bra om denna dag infaller ett par dagar till en vecka innan avflyttningsdagen. Detta då Du ges tillfälle att åtgärda en eventuell bristfällig flyttstädning samt skador som Du är återställningsskyldig för fram tills avflyttningsdagen. Besiktningsmannen går över lägenheten för att se efter skador och onormalt slitage. Kostnaden för skador eller onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen. Även avflyttningsstädningen kontrolleras vid besiktningen.

Avflyttning

Lägenheten lämnas senast kl. 12.00 dagen efter den dag hyresavtalet upphör att gälla (oftast den 1:e i månaden). Om det är en lördag, söndag eller helgdag skall Du flytta ut första vardagen därefter.

Flyttstädning

En flyttstädning är mycket grundligare än en vanlig veckostädning därför tar den tid. Börja i god tid. Glöm inte lägenhetsförrådet. Om det inte är rent och vi måste städa tar vi betalt enligt gällande taxa.

Nycklar

Alla nycklar som hör till lägenheten och övriga utrymmen ska lämnas tillbaka. Det gäller även de nycklar som Du själv låtit tillverka och betalat för.

Lägenhetspärm

Lägenhetspärmen ska ligga kvar i lägenheten.

El

Glöm inte att fylla i och skicka in "Uppsägning abonnemang för elnät" så snart avflyttningsdagen är bokad.

Flyttransport och grovsopor

Tänk på att sopkärlen i fastigheten bara är avsedda för normalt hushållsavfall. Extra avfall som kan uppkomma vid en flyttning, till exempel kartong från flyttlådor och liknande är inte normalt hushållsavfall. Detta kan till exempel lämnas på LSR:s återvinningscentral på Stuverigatan 25, Landskrona. Som privatperson kostar det inget att lämna grovsoper på LSR:s återvinningscentral.

Uppsägning vid dödsfall

Kontakta Skatteverket för beställning av dödsfallsintyg och släktutredning. Av dessa framgår vilka personer som ska skriva på en uppsägning av lägenheten.

Uppsägningstid
En månad om uppsägningen sker inom en månad från det hyresgästen avlidit.
Tre månader om uppsägningen sker när det gått mer än en månad sedan hyresgästen avled.
Hyreslagen 5§

Exempel:
1. Om du säger upp lägenheten den 15:e januari inom en månad sedan dödsfallet så betalar du hyra till den sista februari.
2. Om du säger upp lägenheten den 15:e januari och det gått över en månad sedan dödsfallet så betalar du hyra till den sista april.

Uppsägning av lägenheten
Alla delägare i dödsboet måste skriva under uppsägningen.
Kontakta Skatteverket för beställning av dödsfallsintyg och släktutredning. Av dessa framgår vilka personer som ska skriva på en uppsägning av lägenheten.

Uppsägningen ska innehålla
1. Underskrift på uppsägningen från samtliga i dödsboet alternativt en av         dödsbodelägarna med fullmakt att företräda hela dödsboet.
2. Telefonnummer till den som har tillgång till lägenheten och som kommer att verka som kontaktperson.
3. Bifogad dödsattest med släktutredningskap.

Detta sker efter uppsägningen skickats
En representant från Lindström Fastigheter kommer att kontakta angiven kontaktperson för att gå igenom rutinerna vid avflyttning och visning av lägenheten.

Mer information, blanketter, broschyrer m.m.

Se även under flik 10 i lägenhetspärmen: "Vad får hyresgästen göra?", "Kostnad för olika tjänster" samt "Kostnader som kan uppkomma vid avflyttning".

Blankett ”Uppsägning abonnemang för elnät och/eller fjärrvärme”. Länk till Landskrona Energi. Broschyr ”Tips inför flytten”. Länk till Fastighetsägarna.