Boendeportal med ny felanmälan samt webbavisering

Bäste hyresgäst!


Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan. Som ett led i detta arbete lanserar vi från och med den 1 februari i år en boendeplattform tillsammans med Hogia som innehåller Webbavisering och Felanmälan.

Det innebär att vi fortsättningsvis kommer att publicera era hyresavier i vår Boendeportal i stället för att skriva ut och dela ut dem för hand. I samband med avisering så kommer ni få en notifiering via er e-post. Hyresavierna för februari och mars kommer att delas ut som vanligt, men ni kommer även att kunna logga in och titta på dem elektroniskt. Från och med april månads hyresavi kommer de endast att gå elektroniskt.

Vi påminner om att det enligt hyreslagen är hyresgästens skyldighet att betala in hyran i tid. Det är alltså inte hyresvärdens ansvar att se till att hyresgästen får sin hyresavi.

För de som upplever att det är besvärligt med hyresavier via webben kan vi erbjuda att få hyresavier utskickade per post. Detta måste i så fall anmälas till oss i god tid och vi kommer då att ta ut en avgift om 30 kr per utskick för att täcka våra kostnader för porto och kuvert.

De som har autogiro kommer även fortsättningsvis att få sina avier betalda automatiskt och kommer att hitta sina avier i portalen.

I den nya Boendeportalen kommer ni även att kunna göra era felanmälningar. Det innebär en stor förbättring då ni kommer kunna följa era ärenden men även få meddelanden från oss. På så vis kommer vi även att kunna återkoppla snabbare i era ärenden. Det gamla felanmälanssystemet kommer att hantera felanmälningar till och med den 31 januari.

För att ni skall kunna använda Boendeportalen behöver vi ha korrekt e-postadress till er. Under dagen den 14 januari kommer vi att låta systemet skicka ut inbjudningar till samtliga bostadshyresgäster som vi har sparade adresser till. Kontrollera därför om ni har fått en inbjudan enligt nedanstående (kontrollera även skräppostfilter mm) och om ni inte fått något meddelande ber vi er snarast meddela oss vilken epostadress ni vill använda.

1. Skicka er mailadress till: info@lindstromfastigheter.se
2. Efter att vi fått er mailadress till oss kommer ni får ett mail, här klickar ni på knappen
aktivera mitt konto.

3. När ni får nya avier kommer ni få ett mail där ni klickar på länken i mailet, loggar in och
kan se era avier.


Utöver detta kan du när som helst logga in på boendeportalen på https://tenantportal.hogia.se och se alla dina avier och betalstatus.
Vi kommer även att länka till Boendeportalen från vår hemsida.

Med vänliga hälsningar


Lindström Fastigheter AB och Hogia