Vårt miljöarbete

Slottsparken i Landskrona

Miljöfrågor har hög prioritet för oss. I förvaltningsarbetet strävar vi efter att skapa en sund boendemiljö där det är naturligt och enkelt för Dig som hyresgäst att delta i miljöarbetet.

Som hyresgäst hos Lindström Fastigheter vill vi att Du ska känna dig trygg i Ditt val av hyresvärd. Inte bara för att det är en prisvärd lägenhet Du bor i utan också för att vi arbetar säkert och hållbart ur hälso- och miljösynpunkt. Vi kräver av oss själva och av våra leverantörer att leverera bästa miljöval.

Läs mer om vårt energi- och miljöarbete och om hur Du kan vara med och påverka i lägenhetspärmen under rubriken "Jag är boende".