100% Fossilbränslefritt

Vi är 100% fossilfria!

Lindström Fastigheter arbetar sedan många år med miljö- och hållbarhetsfrågor. 2018 gick vi med i uppropet 100% Fossilbränslefritt Skåne 2020. Då vi var väl förberedda uppnådde vi målsättningen redan vid årsskiftet 2018/19.

Arbetet med att göra oss helt fossilfria bygger på iden att det är lättare att vara helt fossilfri än att vara det delvis och försöka räkna ut hur stor användningen egentligen är. Som fastighetsförvaltare är våra största potentiella källor till fossilt utsläpp el och värme.

Grön el har vi använt sedan 2005. Så snart det gick att få grön el fanns det inga andra alternativ för oss. Den gröna el man kan köpa bygger förstås på att den tillförda elen är grön men att vi som slutanvändare får den el som kommer hit. Vi investerar därför också i egna solceller så att vi kan tillföra grön el till nätet. För närvarande har vi ca 200 kvm solcellspaneler i drift.

Uppvärmningen av våra fastigheter sker med tre olika energislag. Huvuddelen av fastigheterna värms med fjärrvärme som till nästan 100% är fossilfri. Vi har länge fört diskussioner med Landskrona Energi om att ta bort den sista gnuttan naturgas de använder som reservkraft och byta den mot biogas vilket – till vår glädje – kommer att vara fallet från och med vintersäsongen 2019/20. Två fastigheter värms med biogas och en fastighet värms med värmepump - som givetvis går på grön el!

Det är inte bara fastigheterna som kan ge upphov till förbrukning av fossila bränslen. Även våra fordon, verktyg och resor behöver hanteras. Vi har därför en nästan helt elektrifierad fordonsflotta där samtliga service- och förmånsbilar rullar på grön el. Undantaget är vår väghållningstraktor och ett reservfordon där vi kör på EcoPar Bio som är ett syntetiskt paraffin tillverkat av slakteriavfall och avfall från oljeväxter. Uteslutande elektriska och handdrivna verktyg används och samtliga tjänsteresor sker med tåg där så är möjligt. Saknas möjlighet att inte flyga klimatkompenserar vi de få resor som återstår.

Vi är stolta över vad vi uppnått, men vi är inte på något sätt färdiga. Tillsammans med våra hyresgäster och leverantörer försöker vi minska vår gemensamma förbrukning och vi arbetar nära kommun och andra fastighetsägare för att hela branschen skall få en grönare framtid!

Alla våra fordon är fossilbränslefria