Miljöpolicy

Ven"Med god kunskap och medvetenhet om de miljöaspekter som företagets produkter och tjänster ger upphov till, ska Lindström Fastigheter arbeta för en sund miljö och informera sina hyresgäster om vad de kan göra för att bidra till denna."