Energi

Vi använder enbart 100% ren el från de förnybara källorna sol, vind och vatten till våra fastigheter.

På fastigheten Engelbrekt 50, "Posthuset", där Albins Folkhögskola och Capio Citykliniken är verksamma, har vi sedan år 2017 en solcellsanläggning som levererar el till lokalerna. Överskottselen levereras ut på det kommunala nätet.