Tvättbokning

Tvättbokning med bokningscylinder

Tvättbokning med hjälp av ett så kallat ”cylindersystem” finns på adresserna: Järnvägsgatan 32 A och B, Carl XI:s väg 34, Tränggatan 41, 43, Vasagatan 23 A, B, C, D.

Läs mer om hur detta system fungerar på respektive fastighet i lägenhetspärmen under flik 4.

Tvättbokning via digital skärm och internet

Tvättbokning via digital skärm i trapphuset samt via internet finns på adressen Tranegatan 1.

Läs mer om hur detta system fungerar på Tranan 25 under flik 4 i lägenhetspärmen.

Tvättbokning via terminal och internet

Tvättbokning från Elektroskandia/Bewator finns på adresserna: Eriksgatan 90 A och B, Eriksgatan 93-95, Regeringsgatan 53, 71, 73 och 79, Sturegatan 1 och Skolallén 15 A och B.

Om tvättbokningen

Tvättid kan bokas via internet eller via en så kallad InfoPoint terminal. Det elektroniska systemet ser till att endast behöriga kan komma in i tvättstugan och ger därigenom också möjlighet att hålla bättre ordning.

Tvättbokning via internet

För att boka tvättid via internet behövs en dator med internetanslutning och Java installerat. För användaruppgifter kontakta vårt kontor.

Internetbokning

Tvättbokning via InfoPoint

För att boka tvättid på infoPoint behövs endast en elektronisk nyckelbricka.

Logga in/aktivera tvättbokningen

För att aktivera tvättbokningen lägger man sin röda bricka mot symbolen på bokningsterminalens högra sida. Detta fungerar även om skärmen inte lyser.

Därefter kontrollerar bokningsterminalen att du har behörighet att använda systemet. När ett veckoschema visas på skärmen är den klar att använda.

Schema

Tvättschemat visar andras bokningar som röda fält, egna bokningar som gröna fält samt tillgängliga tider som ljusblå fält. Den gula cirkeln används för att boka eller avboka tider. Den flyttas med hjälp av + och – knapparna vid skärmens högerkant.

Boka tvättid

För att boka tvättid ställer man den gula markören på önskat tvättpass och trycker därefter på knappen med texten BOKA. Tvättbokningsterminalen bekräftar därefter att tvättpasset är bokat.

Varje lägenhet kan boka ett tvättpass per vecka. Upp till fyra tvättpass kan bokas sammanlagt. Man kan boka ett ledigt tvättpass senast en timme innan tvättpasset avslutas.

Avboka tvättid

Det finns två sätt att avboka en tvättid.

Det enklaste sättet är att ställa den gula cirkeln på egen bokad tid som skall avbokas (grönt fält). Då ändras BOKA knappen till AVBOKA. När man trycker på den knappen avbokas tiden och meddelande om detta dyker upp på skärmen. Fältets gröna färg försvinner.

Det andra sättet är att gå till listan med egna bokningar (se Övriga inställningar). Genom pil upp och pil ned knapparna i skärmens högra kant kan man markera den tid man önskar avboka. Därefter trycker man på knappen med texten AVBOKA.

Övriga inställningar

När tvättschemat visas kan man trycka på knappen MENY för att nå en lista över samtliga tvättider samt språkinställningar.

Genom att välja språk byter tvättbokningsterminalen språk för dig. Detta innebär att nästa gång du aktiverar systemet används det språk du valt. Alla andra hyresgäster behåller dock sina inställningar. Man kan även här se en lista på samtliga egna bokningar samt avboka tvättider. Gå ur denna meny genom att trycka OK.

Logga ut/Avsluta

För att avsluta trycker man på knappen LOGGA UT. Om man glömmer detta är det normalt inget problem – systemet avslutar automatiskt efter någon minut så att ingen annan kan boka tider för din lägenhet.

Hur man kommer in och ut i tvättstugan

När Din bokade tvättid infaller kan man låsa upp dörrarna till tvättstugan och ev. strykrummet genom att lägga sin röda nyckel mot nyckelläsaren som är placerad utanför tvättstugans dörr. Därefter kan man öppna dörrarna och stiga in.

Första gången nyckelbrickan används för passage till tvättstugan under ett tvättpass aktiveras bokningen. Observera att aktivering måste ske under tvättpassets första halvtimme, annars försvinner bokningen! Inpassage på detta sätt är möjligt till och med en halv timme efter tvättpasset avslutats och man kan låsa upp på detta sätt hur många gånger som helst under tvättpasset. För att gå ut använder man vredet som vanligt.

Utpassagen är helt mekanisk och berörs inte av tvättboknings- eller passagesystem.