Uppsägning av lokal

Uppsägning av hyresavtal sker alltid skriftligt. Uppsägningen skall vara adresserad till Lindström Fastigheters huvudkontor. Det finns två olika typer av uppsägningar, uppsägning för villkorsändring respektive uppsägningar för avflyttning.

Det är mycket viktigt att det i uppsägning tydligt framgår vilken typ av uppsägning Ni gör. Antingen gör Ni en uppsägning för villkorsändring eller för avflyttning, en uppsägning kan inte innehålla båda dessa alternativ. I en uppsägning skall följande framgå:

  • Fastighetsägarens namn
  • Lokalens adress
  • Ert avtalsnummer
  • Uppsägning per datum
  • Vid uppsägning för villkorsändring skall de villkor framgå som ni önskar skall gälla för fortsatt förhyrning
  • Vid uppsägning för avflyttning skall detta tydligt framgå i uppsägningen
  • Uppsägningen skall undertecknas av behörig firmatecknare

Kontraktets löptid respektive uppsägningstid framgår av första sidan på lokalhyresavtalet.

Glöm inte att även säga upp förrådsavtal, parkeringsavtal etc. som finns i anslutning till den lokal ni flyttar ifrån. Uppsägning av dessa avtal sker på samma sätt som för hyresavtalet.

Avflyttning

Efter Er utflyttning från lokalen sker en gemensam besiktning för att garantera att inget lämnats kvar, för att gå igenom och se att ev. skador som Ni har orsakat lokalen är återställda samt att lokalen är ordentligt städad.

Vid detta tillfälle övertar vi även samtliga nycklar.

Glöm inte att fylla i och skicka in "Uppsägning abonnemang för elnät" så snart avflyttningsdagen är bokad.

Blankett ”Uppsägning abonnemang för elnät och/eller fjärrvärme”. Länk till Landskrona Energi.