Ändring av verksamhet

Finns planer på ändrad inriktning av verksamheten (ändamålet med uthyrningen) ska detta först godkännas av hyresvärden.

En alltför avvikande förändring av verksamheten, utan hyresvärdens tillstånd, kan vara skäl för att hyresvärden begär en rättelse och sedan kanske säger upp avtalet.

Förändrad verksamhet - Prata med hyresvärden

Vi har förståelse för att man har en ambition att vilja förändra och utveckla sin verksamhet. Oavsett tiden - före en överlåtelse av hyresrätt och en verksamhet, under pågående hyrestid eller efter en överlåtelse - så är det viktigt att prata med hyresvärden om vad man vill förändra och utveckla.

Det kan även finnas byggnadstekniska skäl kopplat till elinstallationer, avlopp och ventilation m.m. som först måste klargöras med Din hyresvärd. Finns det byggnadstekniska och ekonomiska hinder? Vem ska ansvara för arbetet och vem ska betala? Dessutom äger hyresvärden fastigheten och ansvarar alltid för att godkänna de ombyggnadsåtgärder man fått tillstånd till att göra.

Önskemål om ändrad verksamhet

Om man vill ändra verksamheten - ändamålet med uthyrningen, skall blanketten nedan ”Ansökan om ändrad verksamhet” fyllas i. Den ifyllda blanketten skickas sedan till vårt kontor där vi skriver under ett godkännande på blanketten eller avslår ansökan.

Blankett "Ansökan om ändrad verksamhet". Pdf.