FAQ

Vi har erfarit att det finns en del återkommande frågor som ställs till oss från personal som är verksam i våra lokaler. Vi har sammanfattat en FAQ eller Frequently Asked Question(s) som är en samling ofta ställda frågor och deras svar. Skriv gärna ut dokumentet och ha det tillgängligt för personalen i lokalen.

FAQ.Pdf.