Lokalsökande

Det är en hel del punkter att gå igenom och tänka på i processen att hitta rätt lokal för just Ert företag. Först och främst bör Ni bestämma Er för en maxhyra på den nya lokalen och vilken kontraktstid och uppsägningstid Ni vill förhandla fram. Det man brukar räkna som standard är ett treårskontrakt med nio månaders uppsägningstid.

Vad ska lokalen innehålla?

Ta fram en personallista och kontrollera behovet av yta. Hur många personer ska det nya kontoret rymma? Hur ska Ni sitta? Är det effektivast och mest lämpligt med en öppen planlösning, separata rum eller kanske en blandning? Hur stor yta bör varje anställd ha? Riktlinjer man kan gå efter är 10-15 kvm om man sitter i öppen lösning och 15-20 kvm om man sitter i rum.

Det är även viktigt att gå igenom övriga utrymmen noga och planera för konferens, om det behövs arkiveringsutrymmen. Hur många toaletter behövs, ska Ni satsa på dusch, hur ska kapprummet se ut, ska köket rymma alla anställda eller ska det kunna användas även som mötesrum, hur mycket förrådsyta är Ni i behov av, behöver Ni ha gästarbetsplatser, vilorum, rökrum, uteplats?

Vad som är viktigt är också att tänka långsiktigt, att tänka framåt och planera för hur organisationen kommer att se ut om ett antal år. Ska Ni ha en möjlighet att växa i lokalen? Ska Ni bygga in flexibilitet?

Tänk igenom miljön

Miljön är oerhört viktig för medarbetarna och en bra miljö skapar goda resultat och effektivare arbetssätt, det finns många studier i dag som bevisar det. Tänk på de tre L:en, ljus, ljud och luft och lägg extra krut här, det kommer att betala sig. Överväg även noga om Ni ska anlita en inredningsarkitekt, det kan vara väl investerade pengar. Men tänk också på att en inredningsarkitekt inte behöver anlitas för att driva hela projektet. Ibland kan det räcka med att arkitekten kommer med en färdplan där själva konceptet är klart och där de beskriver hur Ni tar Er till slutmålet.

Säkerhet och teknik

Även om inredningen ofta ses som den roliga biten bör lokalens teknik och säkerhet ligga högre på dagordningen. Ska det finnas bredband i lokalen, behöver det förberedas för nätverk och övrig datakommunikation? Tänk också på att förbereda för de olika ventilationskrav som kan finnas för utrustningen, ex kyla i serverrummet.

Säkerhetsaspekterna får inte heller glömmas bort när Ni tittar på lokal. Hur kan Ni skydda Er verksamhet på bästa sätt? Vilka lösningar är lämpliga i lokalen?

Vilket läge?

Speca upp era krav när det gäller läget. Är ett skyltläge viktigt, bör Ni vara belägna nära vissa nyckelkunder, vilka kommunikationer behöver Ni kunna använda Er av och måste Ni ha tillgång till parkeringsplatser?