Inför inflyttning till lokalen

Att flytta är ett stort projekt och medför ett bra tillfälle att förändra och förbättra verksamheten. Det är mycket att tänka på vid en flytt, det är därför viktigt att planera väl så att processen kan löpa så smidigt som möjligt. Till Er hjälp kan Ni använda nedan checklista.

Kontraktet är påskrivet

 • Utse en flyttansvarig
 • Informera de anställda
 • Tidplanera flytten
 • Beställ flyttbesiktning av fastighetsägaren
 • Kontakta ev. arkitekt, projektledare, entreprenör

Köp kontorsmöbler i tid

 • Reception, besöksyta, konferensrum, vilorum, arbetsplatser, kök (glöm inte kaffemaskinen!), ev. relaxavdelning, uteplats, server/kopieringsrum. Undvik missförstånd, missunnsamhet och missnöje. Inred med eftertanke!

Försäkring och avtal

 • Se över och nyteckna eventuellt avtal (exempelvis elavtalet)
 • Uppdatera din försäkring
 • Kontrollera att försäkringen gäller under flytten
 • Kontrollera krav från försäkringsbolag och myndigheter

Blankett ”Anmälan abonnemang för elnät och/eller fjärrvärme”. Länk till Landskrona Energi.

Boka IT, tele, datanät

 • Omförhandla eller säg upp avtalen
 • Hur ska systemen fungera i verksamheten?
 • Kan nuvarande system flyttas?
 • Beställ telefonabonnemang och antal linjer
 • Typ av nätverk? Trådlöst eller fast?

Från flyttfirma till tryckeri

 • Anlita en flyttfirma
 • Beställ nya visitkort, brevpapper, skyltar m.m.
 • Inventera befintliga kontorsmaskiner och beställ nya om det behövs

Larm och lås

 • Se över säkerheten i den nya lokalen. Vilken typ av lås- och larmsystem behövs enligt försäkringsbolagets och verksamhetens krav? Ta gärna hjälp av en säkerhetskonsult.

Ny adress och posthantering

 • Informera om flytten - både externt och internt
 • Ändra adress
 • Ändra posthanteringsavtal

Blankett ”Anmälan abonnemang för elnät och/eller fjärrvärme”. Länk till Landskrona Energi.