Lokalansökan

En lokalansökan lämnas i pappersformat av förmedlaren av lokalen vid visningen. Den skall fyllas i om Du efter att Du har varit på en visning av en lokal beslutar Dig för att Du vill hyra.

Lokalansökan kan lämnas på vårt kontor under våra öppettider, skickas till vår kontorsadress, faxas eller skannas och därefter mejlas till förmedlaren av lokalen.

Blankett "Lokalansökan". Pdf.