Inför inflyttning till lägenheten

Tillträdet

Du får tillträde till lägenheten tidigast kl. 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Om den 1:e i månaden infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag får Du flytta in första vardagen därefter.

Kontakta oss ett par veckor innan det månadsskifte som Du skall flytta in för att boka en dag och tid för utkvittering av nycklar och inflyttningsbesiktning.

Nycklar

Nycklar hämtas på vårt kontor på Skolallén 15 B i Landskrona. Ta med legitimation. Innan nycklarna kvitteras ut ska den första hyran vara betald.

Hyran

Hyresavier skickar vi ut ungefär 2 veckor före varje kvartals början. Vi skickar ut hyresavier för ett kvartal i taget. Hyran betalas per månad i förskott.

Inflyttningsbesiktning

Inflyttningsbesiktning av lägenheten ska göras i samband med att nycklarna hämtas ut. Besiktningen tar cirka en till två timmar beroende på lägenhetens storlek. Inget får flyttas in i lägenheten innan besiktningen är avklarad.

El

Glöm inte att fylla i och skicka in "Anmälan abonnemang för elnät" så snart inflyttningsdagen är bokad.

Lägenhetsnummer

Vid kontakt med oss ska Du alltid uppge vårt lägenhetsnummer. Detta finns på Ditt kontrakt och på Din hyresavi.

Staten har beslutat att införa ett nytt nationellt lägenhetsregister. Varje lägenhet ska ha ett unikt nummer för sin lägenhetsadress enligt fastställt mönster. Systemet möjliggör bland annat att man kommer att bli folkbokförd i sin lägenhet och inte bara på sin gatuadress.

Numret till lägenhetsregistret är fyrsiffrigt och ska användas i Din kommunikation med myndigheterna, till exempel vid adressändring. Kontakta oss om Du har svårt att hitta numret. Lindström Fastigheter behåller sitt eget numreringssystem och därför bör Du använda detta nummer i Din kontakt med oss.

Flyttransport och grovsopor

Tänk på att sopkärlen i fastigheten bara är avsedda för normalt hushållsavfall. Extra avfall som kan uppkomma vid en flyttning, till exempel kartong från flyttlådor och liknande är inte normalt hushållsavfall. Detta kan till exempel lämnas på LSR:s återvinningscentral på Stuverigatan 25, Landskrona. Som privatperson kostar det inget att lämna grovsoper på LSR:s återvinningscentral.

Mer information, blanketter, broschyrer m.m.

Lägenhetsnummer enligt lägenhetsregistret. Pdf.

Blankett ”Anmälan abonnemang för elnät och/eller fjärrvärme”. Länk till Landskrona Energi.