Vårt miljöarbete

Slottsparken i Landskrona

Miljöfrågor har hög prioritet för oss. I förvaltningsarbetet strävar vi efter att skapa en sund boendemiljö där det är naturligt och enkelt för Dig som hyresgäst att delta i miljöarbetet.

Som hyresgäst hos Lindström Fastigheter vill vi att Du ska känna dig trygg i Ditt val av hyresvärd. Inte bara för att det är en prisvärd lägenhet Du bor i utan också för att vi arbetar säkert och hållbart ur hälso- och miljösynpunkt. Vi kräver av oss själva och av våra leverantörer att leverera bästa miljöval.

Läs mer om vårt energi- och miljöarbete och om hur Du kan vara med och påverka i lägenhetspärmen under rubriken "Jag är boende".

Miljöpolicy

Med god kunskap och medvetenhet om de miljöaspekter som företagets produkter och tjänster ger upphov till, ska Lindström Fastigheter arbeta för en sund miljö och informera sina hyresgäster om vad de kan göra för att bidra till denna.