GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Din integritet är viktig för oss, det är även av stor vikt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Branschorganisationen Fastighetsägarföreningen har tagit fram information om hur vi som hyresvärd skall behandla personuppgifter och hur vi ska se över våra interna rutiner för personuppgiftshantering för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt och i enlighet med GDPR.


Vi följer de riktlinjer som Fastighetsägarföreningen har tagit fram. Vänligen kontakta oss om du vill veta hur din information behandlas.

I nedan länk kan du läsa mer om de riktlinjer vi arbetar utifrån:

Fastighetsägarföreningens vägledning för behandling av personuppgifter