Nyheter

Här kan Du läsa om kommande, pågående och planerade arbeten som vi har där Du bor eller är verksam eller i anslutning till Ditt boende/Din lokal som på olika sätt kan påverka Dig. Vi informerar även om vad som händer i vår organisation och annat som kan vara bra att veta för Dig som är boende eller verksam i våra fastigheter.

Felanmälansystemet är åter i drift

2021-09-23

Läs mer

Kommande arbeten

2021-09-14

Beskäring av träd och plantering av buskar

Läs mer

Pågående arbeten

2021-09-14

Läs mer

Avslutade arbeten

2021-09-14

Solcellsanläggningen på Tranegatan 1 är nu i drift

Läs mer

Källsortering

2021-09-14

Läs mer

Höjning av hyran på garage och p-platser

2021-09-14

Läs mer

Nya lokalhyresgäster

2021-09-14

Vi hälsar Citadell Center AB välkommen som ny hyresgäst på Eriksgatan 93

Läs mer

Vi hälsar Erik Juhlin välkommen!

2021-09-14

Läs mer

Vi hälsar Therése Schultz välkommen!

2021-09-14

Läs mer

Vi hälsar Hans Lundgren välkommen!

2021-09-14

Läs mer