Nyheter

Här kan Du läsa om kommande, pågående och planerade arbeten som vi har där Du bor eller är verksam eller i anslutning till Ditt boende/Din lokal som på olika sätt kan påverka Dig. Vi informerar även om vad som händer i vår organisation och annat som kan vara bra att veta för Dig som är boende eller verksam i våra fastigheter.

Schackspel på fastigheten Fröjdenborg 17

2019-11-18

Nu kan våra boende på Eriksgatan 93-95 spela schack på innergården

Läs mer

En utveckling av källsorteringen

2019-10-14

Läs mer

Kommande arbeten

2019-09-16

Läs mer

Utförda arbeten

2019-09-16

Läs mer

Nya lokalhyresgäster

2019-09-16

Vi hälsar ”Hälsomedicinskt Center” välkommen!

Läs mer

Jour

2019-09-16

Utanför kontorstid, vid AKUTA situationer

Läs mer

Ny personal

2019-09-16

Vi hälsar Catarina Jankkila välkommen!

Läs mer

Visfestivalen 2019

2019-09-16

Visfestival på Landskrona Teater

Läs mer

Eldning i öppen spis

2019-09-16

Eldning i den öppna spisen i lägenheten

Läs mer

100% Fossilbränslefritt

2019-07-12

Vi är 100% Fossilbränslefria!

Läs mer