Information om Din lokal

Vi har erfarit att det finns en del återkommande frågor som ställs till oss från personal som är verksam i våra lokaler. Vi har sammanfattat en FAQ eller Frequently Asked Question(s) som är en samling ofta ställda frågor och deras svar. Se mer information under rubriken ”FAQ”.

Receptionen hos Smile Landskrona Tandvård

Nyheter

Vår service

2017-12-21

Vi strävar alltid efter att ge en god service till våra hyresgäster.

Läs mer

Ny personal

2017-12-21

Läs mer

Nya lokal hyresgäster

2017-12-21

Läs mer

Pågående och utförda arbeten

2017-12-21

Läs mer

Invigning av vårt nya kontor

2017-12-21

Torsdagen den 18 januari har vi "Öppet hus"

Läs mer