Information om Din lokal

Vi har erfarit att det finns en del återkommande frågor som ställs till oss från personal som är verksam i våra lokaler. Vi har sammanfattat en FAQ eller Frequently Asked Question(s) som är en samling ofta ställda frågor och deras svar. Se mer information under rubriken ”FAQ”.

Receptionen hos Smile Landskrona Tandvård

Nyheter

Schackspel på fastigheten Fröjdenborg 17

2019-11-18

Nu kan våra boende på Eriksgatan 93-95 spela schack på innergården

Läs mer

En utveckling av källsorteringen

2019-10-14

Läs mer

Kommande arbeten

2019-09-16

Läs mer

Utförda arbeten

2019-09-16

Läs mer

Nya lokalhyresgäster

2019-09-16

Vi hälsar ”Hälsomedicinskt Center” välkommen!

Läs mer

Jour

2019-09-16

Utanför kontorstid, vid AKUTA situationer

Läs mer

Ny personal

2019-09-16

Vi hälsar Catarina Jankkila välkommen!

Läs mer

Visfestivalen 2019

2019-09-16

Visfestival på Landskrona Teater

Läs mer

Eldning i öppen spis

2019-09-16

Eldning i den öppna spisen i lägenheten

Läs mer

100% Fossilbränslefritt

2019-07-12

Vi är 100% Fossilbränslefria!

Läs mer