Om hyresinbetalningar

När och hur?

Hyran skall betalas månadsvis, eller kvartalsvis om detta står i kontraktet, i förskott till det konto som står angivet i kontraktet.

Vid hyresinbetalningarna ber vi er vänligen ange på meddelanderaden både det hyresavinummer och hyresobjektsnummer som är angivet på hyresavin, annars finns det en risk att er hyra inte blir registrerad. Kontrollera även att det är rätt belopp som ni betalar.

Det går bra att betala via autogiro. Det finns blankett för detta på vårt kontor.

Tillsvidare är det inte möjligt att betala via autogiro för boende på Tranegatan 1.

Vid försenad hyresinbetalning utgår ränta enligt Räntelagen.

Utskick av hyresavier

Vi skickar ut hyresavier för tre månader i taget ungefär två veckor före varje kvartals början.

Hyresavierna är en service som fastighetsägaren står för. Det är hyresgästens ansvar att betala rätt hyra i rätt tid – oavsett om man har fått en hyresavi eller inte.

Har Du inte fått någon hyresavi, eller om någonting skulle vara felaktigt på den, kontakta kontoret i god tid innan hyran skall betalas så kan vi skicka en ny hyresavi.

Hyresinbetalningar från utlandet

Alla kostnader ska betalas av avsändaren. Be banken säkerställa detta så undviker Du onödiga påminnelser.

Observera att BIC och IBAN nummer alltid skall anges vid betalning från utlandet. Om IBAN koden anges så slipper Du betala en avgift till banken för att de ska ta reda på den.

IBAN för hyresgäster på Regeringsgatan 73 och 79 är: SE 935000 0000 0562 3102 0037

IBAN för hyresgäster på Tranegatan 1 är: SE 105000 0000 0562 3102 2978

IBAN för hyresgäster i alla övriga fastigheter är: SE 065000 0000 0562 3100 6859 

och för samtliga hyresgäster är BIC = ESSESESS.

IBAN = International Bank Account Number
BIC = Bank Identifier Code (SWIFT)