100% Fossilbränslefritt Skåne 2020

Som ett led i vårt miljöarbete har vi nu skrivit på ett upprop som förbinder oss till att ha en fossilbränslefri verksamhet senast år 2020.

100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 är ett upprop som Klimatsamverkan Skåne driver för att få kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet. Att ansluta sig till 100% fossilbränslefritt är ett tydligt ställningstagande för framtiden.

Genom att ha anslutit oss till uppropet har vi åtagit oss att eftersträva:
•Ingen fossil energianvändning i byggnader. Det innebär att vi inte ska använda fossil energi för värme och kyla i byggnaderna som vi äger.
•Inget fossilt bränsle i transporter. Det innebär att vi inte skall använda fossilt bränsle i egna transporter, resor eller köpta transporttjänster.
•Ingen användning av fossil el. Det innebär att vi inte skall använda fossil el i den egna verksamheten och att vi köper miljömärkt el av någon sort.