Branschorganisationer

Fastighetsägarna

Lindström Fastigheter är medlem i fastighetsägarnas branschorganisation Fastighetsägarna. Fastighetsägarna verkar för att medlemmarna med god avkastning kan bedriva en effektiv och allmänt respekterad näringsverksamhet som erbjuder kunderna ett varierat utbud av bostäder och lokaler med efterfrågad standard och service.

Bland mycket annat innebär detta att Fastighetsägarna representerar fastighetsägaren i hyresförhandlingarna.

Länk till Fastighetsägarna.

Landskrona Stadsutveckling AB

Vi tillsammans med Landskrona stad samt sju andra stora privata fastighetsägare bildar ett gemensamt bolag – Landskrona Stadsutveckling AB. Syftet för företaget är att ta ett helhetsgrepp och vända utvecklingen i stadsdelarna Centrum och Öster i Landskrona.

Målen för Landskrona Stadsutveckling bygger på ett nära samarbete tillsammans med fastighetsägare, stadens myndigheter och landets statliga verk.

De primära målen är att:

• Nå balanserad inflyttning genom en gemensam uthyrningspolicy ( framtida länk)
• Skapa balans i andelar av hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt
• Öka integrationen
• Berika Centrum/Öster med nya verksamheter, såväl kommersiella som kommunala
• Utforma åtgärder mot oseriöst fastighetsägande

Länk till Landskrona Stadsutveckling.

Almega Fastighetsarbetsgivarna

Vi är medlem i Almega Fastighetsarbetsgivarna som inom Almega Tjänsteförbunden och Svenskt Näringsliv består av både små och stora företag.

Almega är en arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv med medlemsföretag inom såväl industri- som tjänstesektorn. De 10 000 medlemsföretagen har tillsammans mer än 500 000 anställda. Företagen i de olika branscherna inom arbetsgivarförbunden är grundstenarna i Almegas organisation.

Almegas rådgivare och juridiska experter ger medlemsföretagen råd och stöd i alla sorters personalfrågor, från anställning till uppsägning och de förhandlar om cirka 140 olika kollektivavtal varje avtalsperiod.

Länk till Almega.