Då vi skickar ut hyresavier (fyra gånger per år) bifogar vi även ett ”Informationsbrev från Din Hyresvärd”. I detta kan exempelvis läsas om planerade och pågående arbeten på fastigheten där Du bor, förändringar i vår organisation samt övrig information som kan vara bra att veta för Dig som bor hos Lindström Fastigheter AB.

Informationsbrev nr 2 år 2020. Pdf.

Informationsbrev

Informationsbrev nr 1 år 2020. Pdf

Informationsbrev nr. 4 år 2019. pdf.

Informationsbrev nr. 3 år 2019. Pdf.

Informationsbrev nr. 2 år 2019. Pdf.

Informationsbrev nr. 1 år 2019. Pdf.