Tillbaka till listan   2024-03-20

Utförda arbeten

På Engelbrekt 49 (Eriksgatan 90 A, B) har vi avslutat ett stambyte i A-trappan med sex berörda lägenheter.

På Eriksgatan 95 har vi målat om i källaren och satt ny belysning.