Tillbaka till listan   2024-03-20

Trappuppgångar och källargångar

I trappuppgångar, källargångar och entréer får inget stå/finnas som är brännbart eller kan vara i vägen vid en eventuell brand eller sjuktransport. Detsamma gäller för städning av utrymmena. T ex får man inte lägga ut mattor utanför dörren i trapphuset eller ställa cyklar, barnvagnar, grovsopor m. m. i trappuppgången eller i källaren.