Tillbaka till listan   2022-03-21

Pågående arbeten

Innan sommaren planerar vi att samtliga lägenheter på Vasagatan 23, Trängatan 41, 43 och Carl XI:s väg 34 skall vara fiberanslutna. Mer information kommer att ges ut till berörda hyresgäster.