Tillbaka till listan   2022-10-21

Ordning & reda

Vår ambition är att alla våra hyresgäster ska ha en så trygg och trivsam boendemiljö som möjligt. Vi är därför väldigt glada över att de allra flesta av våra hyresgäster förstår och respekterar de regler och rutiner som finns i en flerfamiljsfastighet. Ibland händer det dock att vi ser hyresgästers privata föremål i gemensamma utrymmen, vilket ställer till det på olika sätt. Här är några exempel:

-Föremål som placeras i trapphus eller källargångar äventyrar brandsäkerheten.
-Felparkerade fordon hindrar tjänstetransporter och, om det vill sig illa, framkomlighet för räddningstjänsten.
-Privata utemöbler försvårar trädgårdsskötseln för våra fastighetsskötare.
-Felplacerade cyklar och barnvagnar hindrar framkomlighet både för grannar och dem som ska arbeta i och runt byggnaderna.

Skulle du som hyresgäst sakna något som vi nödgats att forsla bort är du välkommen att snarast kontakta oss. Vi återkommer då med tid och plats då föremålet kan kvitteras ut.