Tillbaka till listan   2021-09-14

Kommande arbeten

Under hösten kommer beskäring av träd och plantering av buskar att ske på fastigheten Berzelius 14 (Vasagatan 23).


Beskäring av träd kommer även att ske på Sten Sture 9 ”Torgpalatset”.