Tillbaka till listan   2023-09-25

Källarförråd

Med tanke på att hösten är en årstid som ibland kan innebära stora mängder regn vill vi påminna om att inte förvara något av värde i förrådet eller att placera något på golvet som kan bli förstört vid en eventuell översvämning.