Tillbaka till listan   2023-12-19

Hyreshöjningar

Förhandlingarna mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen gällande 2024 års hyreshöjning har dragit ut på tiden genom hyresgästföreningens försorg. Tills vi har resultatet av dessa förhandlingar kommer vi att hyresavisera månadsvis. Vi kommer därefter att höja hyran enligt förhandlingsresultatet och det kan komma att ske retroaktivt.