Tillbaka till listan   2022-12-23

Hyreshöjningar

För hyresgäster med parkeringsplats med laddstolpe höjs priset per kWh till 4,90 kr fr.o.m. 1 april 2023. I skrivande stund pågår förhandlingar gällande 2023 års hyreshöjning mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Tills vi har resultatet av dessa förhandlingar kommer vi att hyresavisera månadsvis.