Tillbaka till listan   2024-01-12

Hyresförhandlingen

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har ännu inte lyckats uppnå någon uppgörelse. Förhandlingen är därför hänskjuten till ett oberoende medlingsinstitut.

Vi har bedömt att förhandlingen kommer att ta tid och har därför aviserat februari och mars månadshyra. 

Vi återkommer så snart vi vet något mer i ärendet.