Tillbaka till listan   2023-09-25

Höjning av parkering och garagehyror

Fr.o.m. den 1 januari år 2024 kommer hyran för p-platser och garage att höjas. Berörda hyresgäster kommer att bli kontaktade med mer information om detta. Se även vårt informationsbrev.