Tillbaka till listan   2022-03-21

Avslutade arbeten

Fastigheten med adressen Tranegatan 1 har fått ett digitaliserat passage- och tvättbokningssystem.


Laddningsstolpar till elbilar är nu installerade på Sturegatan 1.