Tillbaka till listan   2021-12-17

Snöröjning

Nu är det vinter och det kommer snö och is på marken. Ni får gärna kontakta oss om Ni ser något som bör åtgärdas, exempelvis istappar som hänger ner från tak eller trappsteg med is på.