Tillbaka till listan   2018-09-05

Pågående arbeten

Vi har nyligen startat renoveringen av en av butikslokalerna på fastigheten Engelbrekt 49 (Eriksgatan 90).

Hörselkliniken Audika kommer att flytta in under oktober månad.