Tillbaka till listan   2019-09-16

Kommande arbeten

Vi kommer att sätta in säkerhetsdörrar till alla lägenheter på fastigheten Fröjdenborg 17 (Eriksgatan 93, 95) innan jul. I samband med utbytet till säkerhetsdörrar kommer postboxar till de båda trapphusen att placeras på Eriksgatan 93.


Information till berörda hyresgäster kommer att ges innan arbetsstart.