Tillbaka till listan   2019-03-14

Fossilbränslefritt Skåne 2020

Vi har arbetat mycket effektivt med att få en fossilbränslefri verksamhet, vilket har bidragit till att vi redan nu, ett år tidigare, har lyckats bli 100 % fossilbränslefria.