Tillbaka till listan   2021-09-06

Felanmälansystemet ligger nere

Vårt felanmälansystem ligger tillfälligt nere.

Istället för att göra Din felanmälan via vårt ärendesystem är Du välkommen att göra en felanmälan via e-post eller via telefon.

E-post

Felanmälan kan göras via e-post: felanmalan@lindstromfastigheter.se.

Telefon

Felanmälan kan ske på telefon 0418-44 83 99. Under kontorstid (vardagar kl. 08:00 - 12:00) besvaras normalt telefonsamtal personligt.

Under övriga tider anmäls fel till telefonsvararen. Glöm inte att tydligt ange namn, adress och ärende. Meddela om vi får gå in med nyckel och/eller om vi ska ringa innan och boka en tid.


Vi tackar för Din förståelse och hoppas att detta tillfälliga stopp inte orsakar ett alltför stort problem för Dig.