Tillbaka till listan   2019-10-14

En utveckling av källsorteringen

I kundundersökningen som vi utförde i våras fick vi många synpunkter rörande källsorteringen, framförallt gällande sorteringen av pappersförpackningar.


Vi har tagit till oss av synpunkterna och har därför nu fr.o.m. den 1 november utökat antalet tömningar av pappersförpackningar på samtliga fastigheter.


Vi vill passa på att påminna om vikten av att släta ut och vika ihop förpackningar i kärlet till pappersförpackningar. Privatpersoner slänger kartonger och andra grovsopor gratis på LSR:s återvinningscentral på Stuverigatan 25 i Landskrona.


Vi har även sett över resterande fastigheters källsortering och gjort justeringar där sådana varit motiverade.


Tänk på att det är viktigt att källsortera! För att allt med källsorteringen skall fungera optimalt så krävs ett gott samarbete och att alla anstränger sig att sortera rätt.


Vad gäller fastigheten Gjutaren 23 (Tränggatan 41, 43 och Carl XI:s väg 34) så arbetar vi på att hitta en lösning. Vi återkommer till berörda hyresgäster rörande detta.


Tveka inte att kontakta kontoret vardagar kl. 08.00-12.00 om det skulle vara några frågor.