Tillbaka till listan   2020-12-08

Brandfilt

Brandfilt i lägenheten

Om det inte var en brandfilt uppsatt i lägenheten när Ni flyttade in så är Ni välkomna till vårt kontor för att hämta en (under våra öppettider vardagar kl. 08-12). Vi sätter vid begäran upp en krok i lägenheten att hänga den på.

Det är bra att ha en brandfilt strategiskt placerad i lägenheten. Det är upp till hyresgästen var brandfilten skall vara placerad. Det är viktigt att alla personer i hushållet vet om var den är. Brandfilten är en del av brandskyddet i lägenheten och tillhör lägenhetens utrustning, den får inte slängas.

Om mer information efterfrågas är Ni välkomna att lämna in Er lägenhetspärm för uppdatering på vårt kontor.