Tillbaka till listan   2018-09-05

Laddningsstationer till fordon

Vi kommer under höst/vinter att dela ut en enkät som frågar efter intresset rörande laddningsstationer till fordon i garage och på parkeringsplatser i anslutning till boendet.