Tillbaka till listan   2019-09-16

Jour

Utanför kontorstid är Ni välkomna att ringa vår jourtelefon vid AKUTA situationer på tel. 0418-40 28 80. En akut situation kan uppstå när något på fastigheten fallerar, vilket kan leda till skador på fastighet eller person tex. vid en eldsvåda eller översvämning. Problem med tvättiden är ingen akut situation.