Tillbaka till listan   2019-01-27

Hyresförhandlingen för år 2019 är avslutad

Gällande fastigheterna: Engelbrekt 49 (Eriksgatan 90), Palander 14 (Regeringsgatan 73/79), Palander 17 (Järnvägsgatan 32), Palander 9 (Sturegatan 1, Regeringsgatan 71), Sten Sture 9 (Skolallén 15, Regeringsgatan 53) och Fröjdenborg 17 (Eriksgatan 93/95):


Hyresförhandlingen är nu avslutad och har resulterat i en hyreshöjning enligt hyresavin. Hyreshöjningen gäller från den 1 januari 2019 men vi kommer inte att debitera höjningen retroaktivt för januari och februari månad.


Hyresavin för mars månad kommer att delas ut i brevinkasten inom kort.