Tillbaka till listan   2018-12-12

Hyresförhandling år 2019

Gällande fastigheterna: Engelbrekt 49 (Eriksgatan 90), Palander 14 (Regeringsgatan 73/79), Palander 17 (Järnvägsgatan 32), Palander 9 (Sturegatan 1, Regeringsgatan 71), Sten Sture 9 (Skolallén 15, Regeringsgatan 53) och Fröjdenborg 17 (Eriksgatan 93/95)

Hyresförhandlingen mellan Fastighetsägarna Syd AB och Hyresgästföreningen är ännu inte klar. Vi sänder nu ut hyresavin för januari månad. Vår förhoppning är att förhandlingsresultatet skall bli klart i början av januari så att vi i mitten av januari kan skicka ut avierna för februari och mars med den nya hyran.