Åtgärder och rutinändring i samband med ökad smittspridning

Den ökade smittspridningen i Skåne innebär att Lindström Fastigheter vidtar försiktighetsåtgärder i vårt arbete. Detta inkluderar att vi stänger kontoret för annat än förbokade besök, därför nås vi bäst per e-post eller telefon.

Vi omber även hyresgäster att inte felanmäla mindre viktiga åtgärder i sin lägenhet, för att minska antalet möten för våra anställda. Vid uppvisade symptom hos hyresgäster ber vi om att bli upplysta före besök.